نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 1 فروردین 1398
1 فروردین 1398

حضور کاراته کاهای شهرستان لامرددرمراسم شهادت سردار سلیمانی

دسته بندی: اخبار شهرستان لامرد

همزمان با برگزاری مراسم شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور سردار سرتیپ دهقان مشاور نظامی مقام معظم رهبری ، کاراته کاهای شهرستان لارمد دراین مراسم حضور یافتند

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 3
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 1 فروردین 1398
1 فروردین 1398

برگزاری آزمون کمربندباشگاههای شهرستان لامرد

دسته بندی: اخبار شهرستان لامرد

درمورخه شانزدهم آبانماه نودوهشت آزمون کمربند های قرمز ، بنفش ، آبی ، نارنجی وزرد توسط هانشی زاده ریاست محترم سبک کیوکوشین KWF استان فارس درشهر لامرد برگزار گردید.درپایان سنسی دیناری اززحمات هانشی زاده بابت حضور ونیز برگزاری آزمون کمربند تقدیر وتشکر بعمل آوردند

برگزاری آزمون کمربندباشگاههای شهرستان لامرد

 

برگزاری آزمون کمربندباشگاههای شهرستان لامرد

 

برگزاری آزمون کمربندباشگاههای شهرستان لامرد

 

برگزاری آزمون کمربندباشگاههای شهرستان لامرد

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 2
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 1 فروردین 1398
1 فروردین 1398

برگزاری آزمون کمربندباشگاههای شهرستان لامرد

دسته بندی: اخبار شهرستان لامرد

درمورخه بیست ویکم شهریورماه نودوهشت آزمون کمربند واستاژ فنی توسط هانشی زاده ریاست محترم سبک کیوکوشین KWF  استان فارس درباشگاه های شهر لامرد به مربیگری سنسی دیناری صورت گرفت .دراین آزمون که تعدادقریب به 15 نفر ازهنرجویان شرکت داشتند موفق به اخذ کمربند های بالاتر گردیده که درپایان سنسی دیناری ازمربیان شهرستان لامرد ازز

 

 

 

حمات هانشی زاده تقدیروتشکر بعمل آوردند

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 1
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 1 فروردین 1398
1 فروردین 1398

برگزاری آزمون کمربند باشگاه علامرودشت

دسته بندی: اخبار شهرستان لامرد

درمورخه بیست وششم دیماه نودوهشت آزمون کمربند 5 نفر ازهنرجویان شهر علامرودشت ازتوابع شهرستان لامردبا حضور هانشی زاده ریاست محترم سبک کیوکوشین KWF استان فارس برگزار گردید.دراین مراسم ضمن تجلیل ازیکی ازاولیای هنرجویان که همیشه پشتوانه باشگاه فوق الذکر بوده توسط هانشی زاده تقدیروتشکر بعمل آمد ونیز سنسی هاشمی با اهدای هدیه ای اززحمات جناب هانشی زاده تقدیر وتشکر بعمل آور

 

 

دند

صفحه قبل صفحه بعد