نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 25
  • نويسنده: admin4
  • تاريخ: 3 دی 1398
3 دی 1398

جشن کمربند باشگاه نادر ، سنسی شهین ایلان کشکولی

دسته بندی: اخبار شهرستان شیراز

درتاریخ98/10/03جشنی به موجب اهدا حکم و کمربند جدید در باشگاه نادر باحضورشیهان عفیفی و مربیگری سنسی شهین ایلان کشکولی برگزار گردید.

 

جشن کمربند باشگاه نادر ، سنسی شهین ایلان کشکولی

 

جشن کمربند باشگاه نادر ، سنسی شهین ایلان کشکولی

 

 

جشن کمربند باشگاه نادر ، سنسی شهین ایلان کشکولی

 

اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 16
  • نويسنده: admin4
  • تاريخ: 3 دی 1398
3 دی 1398

آزمون کمربند باشگاه نادر سنسی شهین ایلان کشکولی

دسته بندی: اخبار شهرستان شیراز

مورخ 98/10/03درباشگاه نادر آزمون کمربند با مربیگری سنسی شهین ایلان کشکولی و باحضورپرمهر شیهان عفیفی برگزار گردید.

 

آزمون کمربند باشگاه نادر سنسی شهین ایلان کشکولی

 

آزمون کمربند باشگاه نادر سنسی شهین ایلان کشکولی

 

آزمون کمربند باشگاه نادر سنسی شهین ایلان کشکولی

 

آزمون کمربند باشگاه نادر سنسی شهین ایلان کشکولی