نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 170
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 7 آذر 1395
7 آذر 1395

برگزاری آزمون کمربند آقایان

دسته بندی: اخبار شهرستان ارسنجان

در مورخ 1395/09/21 زمون کمربند باشگاه احمد آباد روستای کتک با حضور شیهان زاده رئیس سبک بیاکورن کاراته برگزار گردید.

 

 

برگزاری آزمون کمربند آقایان

 

برگزاری آزمون کمربند آقایان

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 184
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 2 مرداد 1395
2 مرداد 1395

برگزاری آزمون و استاژ فنی آقایان در شهر ارسنجان در بخش احمدآباد و کتک

دسته بندی: اخبار شهرستان ارسنجان

مورخ 95/4/22 آزمون کمربند و استاژ فنی با حضور شیهان زاده رییس محترم سبک در استان و آقای احسان اسکندری رییس محترم سبک در شهر ارسنجان در روستاهای احمدآباد و کتک برگزار شد.

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 168
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 2 مرداد 1395
2 مرداد 1395

بازدید از کلاس بانوان شهر ارسنجان

دسته بندی: اخبار شهرستان ارسنجان

مورخ 95/4/22 سنسی عفیفی نایب رییس سبک در استان جهت بازدید از کلاس ارسنجان به این شهر رفت و از فعالیت هنرجویان کاراته آن شهر دیدن کرد.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 227
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 23 تیر 1395
23 تیر 1395

سرکشی به کلاس های ارسنجان در بخش آقایان و بانوان

دسته بندی: اخبار شهرستان ارسنجان

مورخه 1395/02/27 بازدیدی ا زکلاس های کاراته سبک بیاکورن در بخش آقایان و بانوان با حضور شیهان زاده رئیس سبک و سنسی عفیفی نایب رئیس سبک انجام گرفت.

هدف زا این سرکشی ارزیابی هنرجویان و میزان پیشرفت آنها در دوره های مشخص بوده است.