نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 83
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 2 آبان 1397
2 آبان 1397

استاژ بازآموزی و کارگاه دانش افزایی بانوان و آقایان

دسته بندی: اخبار کمیته فنی

مورخ 1397/06/15 استاژ بازآموزی مربیان استان فارس در رشته کاراته آزاد و کنترلی در شهر شیراز در دو بخش تئوری و عملی انجام گرفت که مربیان kwf  فارس نیز حضور داشتند.

 

 

 

استاژ بازآموزی و کارگاه دانش افزایی بانوان و آقایان

 

 

 

استاژ بازآموزی و کارگاه دانش افزایی بانوان و آقایان

 

 

 

استاژ بازآموزی و کارگاه دانش افزایی بانوان و آقایان

 

 

 

استاژ بازآموزی و کارگاه دانش افزایی بانوان و آقایان

 

 

 

استاژ بازآموزی و کارگاه دانش افزایی بانوان و آقایان

 

 

 

استاژ بازآموزی و کارگاه دانش افزایی بانوان و آقایان

 

 

 

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 106
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 2 آبان 1397
2 آبان 1397

جلسه سبکی نیمه اول بانوان

دسته بندی: اخبار کمیته فنی, اخبار شهرستان شیراز

جلسه سبکی نیمه اول بانوان مورخ 1397/07/19 در باشگاه شهید قلی دوست با حضور مسئولین و نمایندگان شهرستانها و شیهان زاده نماینده سبک در استان ، شیهان عفیفی نایب رئیس سبک در استان و شیهان زارعی قائم مقام سبک در استان برگزار گردید که در این جلسه مطالب و تصمیمات مهمی مطرح شد که میتوان به انتخاب سنسی شهین ایلان کشکولی به عنوان دبیر سبک در استان ، انتخاب خانم زهرا صداقت به عنوان داور برتر ، انتخاب خانم محمدپور به عنوان مربی برتر و انتخاب خانم سیده فرشته قتالی به عنوان فایتر با اخلاق اشاره نمود.

 

جلسه سبکی نیمه اول بانوان

 

جلسه سبکی نیمه اول بانوان

 

جلسه سبکی نیمه اول بانوان

 

جلسه سبکی نیمه اول بانوان

 

جلسه سبکی نیمه اول بانوان

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 79
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 2 آبان 1397
2 آبان 1397

آزمون متمرکز قهوه ای به بالا بانوان نیمه اول سال

دسته بندی: اخبار کمیته فنی

مورخ 1397/07/19 آزمون متمرکز قهوه ای به بالا در بخش بانوان در باشگاه شهید قلی دوست توسط شیهان زاده و شیهان عفیفی انجام گرفت و تعدادی از هنرجویان تواسنتند به این مهم دست یابند.

 

 

آزمون متمرکز قهوه ای به بالا بانوان نیمه اول سال

 

 

 

آزمون متمرکز قهوه ای به بالا بانوان نیمه اول سال

 

 

 

آزمون متمرکز قهوه ای به بالا بانوان نیمه اول سال

 

 

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 79
 • نويسنده: admin
 • تاريخ: 2 آبان 1397
2 آبان 1397

آزمون متمرکز قهوه ای به بالا و جلسه سبکی آقایان نیمه اول سال

دسته بندی: اخبار کمیته فنی

مورخ 1397/07/20 آزمون کمربند متمرکز قهوه ای به بالا در بخش آقایان در باشگاه شهید قلی دوست شیراز توسط استاد شیهان زاده برگزار گردید.

در این تاریخ جلسه سبکی نیمه اول سال 97 برگزار گردید که شیهان زاده مطالبی در مورد تصمیمات سبک را اعلام نمودند.

 

 

آزمون متمرکز قهوه ای به بالا و جلسه سبکی آقایان نیمه اول سال

 

 

 

آزمون متمرکز قهوه ای به بالا و جلسه سبکی آقایان نیمه اول سال

 

 

 

آزمون متمرکز قهوه ای به بالا و جلسه سبکی آقایان نیمه اول سال

 

 

 

آزمون متمرکز قهوه ای به بالا و جلسه سبکی آقایان نیمه اول سال

 

 

 

 

صفحه قبل صفحه بعد