اعضای کمیته فرهنگی

 

اعضای کمیته فرهنگیدر سمت توأم – دلم باران ، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران
روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم
هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شود، یاد تو کوران می کند
هر اسم تو را که می خوانم، ماه در دهانم هزار تکه می شود
کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا می زدم
کفش های ماه را به پا کرده ام، دوباره عازم توأم
تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است
زندگی با توست ، زندگی همین حالاست ....