مصوبات کمیته فرهنگی

1- الزامیست تمامی مربیان، مسئولین، نمایندگان و هنرجویان در تمامی راه پیمایی ها، فستیوال ها،جشنواره ها و مناسبتها ( 22 بهمن، روز قدس و... ) با لباس کاراته و با هماهنگی قبلی با جناب آقای سنسی اسکندری،مدیر کمیته فرهنگی سبک بیاکورن کای کان کاراته استان فارس حضور به عمل برسانند.(شماره تماس: 09172052966 )
__________________________________________________________________________________________
2- مصوب گردید ، هر سه ماه یک بار اردوی آموزشی - تفریحی - عقیدتی با حضور جناب شیهان زاده مسئول سبک بیاکورن کای کان کاراته استان فارس و مربی تیم ملی ، و همچنین مربیان ، مسئولین و قهرمانان و همچنین حضور هنرجویان برجسته سبک بیاکورن کای کان کاراته از کلیه شهرستانهای تحت پوشش، بصورت متمرکز در شهرستان های استان فارس برگزار گردد.
__________________________________________________________________________________________
3- هر مربی و هر نماینده موظف است تمامی اقدامات فرهنگی خود را با مسئول کمیته فرهنگی سبک بیاکورن کای کان کاراته استان فارس ، جناب آقای سنسی اسکندری ، هماهنگ نموده و پس از اجرا، اقدامات خود را از طریق تماس تلفنی ابلاغ نماید.