نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 31
 • نويسنده: admin7
 • تاريخ: 23 بهمن 1398
23 بهمن 1398

برگزاری ازمون کمربند

دسته بندی: اخبار شهرستان لامرد

برگزاری ازمون کمربندقرمزوبنفش درتاریخ23بهمن درباشگاه چاهورزودهنوباحضورشیهان زاده وشیهان عفیفی. اوس

برگزاری ازمون کمربند

 

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 13
 • نويسنده: admin7
 • تاريخ: 23 بهمن 1398
23 بهمن 1398

برگزاری ازمون کمربند

دسته بندی: اخبار شهرستان لامرد

برگزاری ازمون کمربنددرتاریخ22بهمن درباشگاه علامرودشت باحضورشیهان زاده وشیهان عفیفی. اوس

برگزاری ازمون کمربند

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 6
 • نويسنده: admin7
 • تاريخ: 23 بهمن 1398
23 بهمن 1398

برگزاری ازمون کمربند

دسته بندی: اخبار شهرستان لامرد

 آزمون کمربند قرمزوبنفش درتاریخ 1398/11/23باحضور شیهان عفیفی و شیهان زاده(اوس)درشهرستان لامرد دهستان شیخ عامربرگزارگردید. 

برگزاری ازمون کمربند

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها: 17
 • نويسنده: admin7
 • تاريخ: 23 بهمن 1398
23 بهمن 1398

حضورکاراته کاهادرکوهنوردی 22بهمن

دسته بندی: اخبار شهرستان لامرد

کوه نوردی در۲۲بهمن ۱۳۹۸ کاراته کاهای شهرستان لامرد روستای شیخ عامربرگزارگردید. 

حضورکاراته کاهادرکوهنوردی 22بهمن

 

حضورکاراته کاهادرکوهنوردی 22بهمن

 

حضورکاراته کاهادرکوهنوردی 22بهمن