مصوبات کمیته روابط عمومی

 

1- مصوب گردید کلیه مدیران ، مربیان و نمایندگان نسبت به چاپ بنر و تراکت تبلیغاتی بدون هماهنگی مدیر کمیته روابط عمومی سبک بیاکورن کای کان کاراته استان فارس اقدام ننمایند.
تذکر : در صورت مشاهده با فرد متخاطی برخورد خواهد شد.
شماره تماس : 09179072670
آدرس پست الکترونیک: mohammad.bordbar699@gmail.com

_________________________________________________________________________________

2- مصوب گردید که از این پس مسئولین و مربیان سبک بیاکورن کای کان کاراته در شهرستان های استان فارس ، اخبار و رویدادهای خود را جهت قرارگیری بر روی سایت سبک ( با هماهنگی شیهان زاده مسئول سبک بیاکورن کای کان کاراته استان فارس) به شماره تماس 09177066153 _ 09179072670 ابلاغ و عکس های اخبار خود را به آدرس (mohammad.bordbar699@gmail.com ) با ذکر نام و شهرستان خود ، ارسال نمایند.